Подробнее на сайте: http://grand-business.ru http://pilot-in2it.ruhttp://rich-health.ru http://free-health.ru
http://free-medicine.ru
http://grand-medicine.ru http://begin-travel.ru http://natural-treatment.ruhttp://medicine-plus.ru http://live-medicine.ru http://israeli-medicine.ru http://more-health.ruGo to top of pagehttp://firstmedicine.ru http://german-medicine.ruhttp://mellmo.ru

Política de privacitat

 

 

CONDICIONS GENERALS I NORMATIVA DE LLOGUER I ÚS DE LA CASA RURAL VALL LLÒBREGA

 

 Desitgem que gaudiu d'una agradable estada a Vall LLòbrega.

 El nostre compromís és oferir-vos una casa de qualitat, bonica, neta i confortable, en un entorn rural i de natura.

 Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus punts des del moment en que s’efectua la reserva, a l’entrada a la casa, mentre s’esdevé  l’estada i fins a la sortida de la casa en qüestió. En cas contrari, el propietari de la casa es reserva el dret de cancel·lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i la seva conseqüent desocupació immediata, sense retorn de l ’import monetari sota cap concepte.

 1. Nombre de persones. No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat màxima de la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys que s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la reserva. Si el número de persones acordat en el document de reserva augmenta, el preu s’incrementarà proporcionalment.

 2. Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 30% del preu total de l’estada.

 3. Fiança. El client abonarà la quantitat de 200€ en concepte de paga i senyal com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal.lacions, i equipaments de la casa. L’ import d’aquesta fiança serà retornat en el termini de 2 dies laborables si es comprova que no hi ha ni danys ni desperfectes. Si es produeixen desperfectes es valoraran segons barem i es descomptaran de la fiança. En cas de que siguin superiors s’abonarà la diferència.

 4. Condicions d’anul•lació de la reserva: si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul•lar-la, se li retornarà la paga i senyal:

-100% de la paga i senyal en cas d’anul•lació de la reserva amb més de 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

 -No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul•lació de la reserva entre 30 i 0 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament

 5. Pagament de l ’import de l’estada: En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l’import total de la reserva menys la quanitat ja entregada en concepte de paga i senyal. També és possible fer transferència bancària 3 dies laborables abans de l’entrada a la casa.

   6. Arribada: En el moment de l’arribada el client signarà un contracte de lloguer, lliurarà el DNI per registrar-lo, en compliment de la normativa, en el registre d’usuaris dels Mossos d’Esquadra, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiu l ’import total de l’estada.

   7. Horaris: . Seran establerts mitjançant el pre-contracte d'allotjament. Si no hi ha altres reserves els horaris els acordarem amb vosaltres.

   8. Equipaments: La casa disposa de cuina equipada . També disposa de llençols, mantes, tovalloles y estora de bany.

Així mateix la casa està equipada amb petits electrodomèstics: esprimidor, assecadors de cabell, cafetera nespresso i batidor.

En cas que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany) o dels electrodomèstics es descomptarà del import de la fiança.

   9. Bressol gratuït: Es disposa d’un bressol amb la finalitat de pernoctar-hi els menors de 2 anys d’edat. La seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.(Cal avisar si es necessita)

  10. Subministraments: Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada, i per tant no és permesa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments.

 Per a conservar el medi ambient, us demanem un ús racional de l'aigua, la llum i la calefacció.

 La llenya és gratuït per utilitzar-la en el foc a terra i en la barbacoa de la casa.

   11. Neteja: Durant la vostra estada, la neteja correspon als clients. És obligació dels clients deixar la vivenda en les condicions de neteja, funcionament i ús en que fou entregada, en cas contrari es descomptarà proporcionalment de l’import de la fiança.

   12. Animals de companyia: Amb l 'objectiu de conservar l'ambient net i agradable de Vall LLobrega a dins de la vivenda no s'admeten animals. Si teniu animals, consulteu-nos les possibilitats d'allotjar-lo fora de la vivenda. El client es farà responsable de qualsevol incidència, accident o desperfecte que pugui sorgir durant l’estada.

  13. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a la casa, així com la realització de qualsevol mena d’obra.

  14. No és permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paisatgístic per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats i conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic.

  15. El propietari no es farà responsable de cap tipus d’objecte personal i/o de valor, ni de vehicle propietat del client, que es pogués trobar a la casa durant l’estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

 

  NORMATIVA DE LA PISCINA PRIVADA DE VALL LLÒBREGA

 

1. La piscina no està tancada totalment, per tant és  responsabilitat dels pares la vigilància dels nens tan en hores de bany com fóra d’aquestes.

 

2. No hi ha socorrista.

 

3. Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, han d’estar sempre acompanyats per un adult.

 

4. La piscina és d’ús exclusiu dels hostes de la casa rural

 

5. No es pot menjar ni beure dins el recinte de la piscina.

 

6. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.