Imprimir aquesta pàgina

Casa de Turisme Rural

Es tracta d'una masia documentada a finals del SXVI que  fou habitada gairebé fins a mitjans SXX.

S'ha restaurat en la seva totalitat respectant en la mesura del possible la seva estructura original i per primer cop ha obert les portes aquest juliol.

Cal destacar que la casa és totalment sostenible i respectuosa amb el medi ambient, les instal.lacions de què disposa són totes amb energies renovables:

  • Utilització d'aigua de pou amb el seu corresponent sistema de potabilització.
  • Recollida d'aigües pluvials pel funcionament dels inodors i zones enjardinades.
  • Utilització d'energia fotovoltaica pel funcionament de les instal.lacions.
  • Sistema de calefacció amb biomassa.

Recomanacions:

  1. Utilitzeu consum raonable d'aigua tancant aixetes quan no siguin necessàries.
  2. No feu us de la  il.luminació quan se 'n pugui presindir.
  3. Tanqueu portes i finestres per evitar fuita de temperatura.
  4. Feu servir descàrregues de cisternes d' inodors segons necessitat.
  5. Realitzar recollida selectiva de brossa per contribuir a l'eliminació dels residus.